ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ

τ. ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ 2011 – 2014