ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ

τ. ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΠΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΕΡΑΤΕΑΣ 2011-2014